KONKURS

NAGRADNI FOTO KONKURS

„Prirodne lepote Balkana“

Propozicije nagradnog foto konkursa

 

1. Organizator

Internet portal odmoruprirodi.com sa svojim pridruženim jedinicama na društvenim mrežama (facebook, instagram i twiter) u daljem tekstu odmoruprirodi.com

2. Tema konkursa

PRIRODNE LEPOTE BALKANA Učesnicima se ostavlja sloboda da, u skladu sa zadatom temom, izraze svoje ideje i ispolje kreativnost. Fotografije treba da prikazuju PRIRODU BALKANA, predele, reke, jezera, planine kao i biljni i životinjski svet. Fotografije takođe mogu da prikazuju i ljudsku aktivnost aktivnog odmora u prirodi (rafting, planinarenje, ribolov, lov…).

3. Cilj konkursa

Promocija odmora u prirodi i njeno očuvanje.

4. Učesnici

Na konkursu mogu učestvovati foto amateri kao i profesionalni fotografi.

Učesnici moraju biti punoletni.

5. Prijave, nagrade i žiri

Prijave je moguće obaviti najkasnije do 31.03.2018 god. na formularu koji dobijate u prilogu.

Nagrade:

Prva nagrada: Vikend rafting za 2 osobe na reci Tari sezona 2018*

Druga nagrada: Kanjoning u kanjonu reke Hrčavke, NP Sutjeska za 1 osobu sezona 2018*

Treća nagrada: Vikend rafting za 1 osobu na reci Tari sezona 2018*

*Prevoz do destinacije nije deo nagrade.

Žiri je sastavljen od sledećih članova:

Nataša Škorić – predsednica žirija, fotograf,

Mirko Carević – fotograf,

Vahid Cifrić – fotograf.

Željko Višnjić – organizator

6. Broj i veličina fotografija

Svaki učesnik može poslati najviše 10 (deset) različitih crno-belih ili fotografija u boji. Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi. Format fotografije je .jpg a dimenzije fotografije: minimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi, veličina fotografije ne sme prelaziti 5Mb

7. Priprema fotografija

Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje / kontrasta.

8. Obeležavanje fotografija

Svi radovi moraju biti propisno obeleženi, tako što svaki rad ima naziv, lokaciju i vreme fotografisanja.

9. Slanje fotografija

Uz fotografije obavezno poslati skeniran popunjen i potpisan prijavni formular. Svaki učesnik konkursa „Prirodne lepote Balkana“ treba da dostavi fotografije isključivo u digitalnom formatu, na mejl: kontakt@odmoruprirodi.com, u takmičenju za nagrade učestvuju sve fotografije pristigle do 01.04.2018 godine. Sve detaljne informacije o propozicijama i konkursu mogu se dobiti putem navedene kontakt adrese.

10. Autorska prava

Svaki učesnik konkursa mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografiju koju prijavljuje na konkurs. Autor ostaje jedini vlasnik autorskih prava nad svojim fotografijama. Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu odmoruprirodi.com. Radovi dostavljeni organizatoru, radi učešća na konkursu PRIRODNE LEPOTE BALKANA se ne vraćaju. Učesnici su dužni da za ove radove, putem prijave – saglasnosti, trajno prenesu prava za reprodukovanje fotografija u propagandne svrhe sajtu odmoruprirodi.com Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i sl. prispelih i objavljenih fotografija.

11. Prezentacija fotografija

Sve fotografije koje ispunjavaju uslove konkursa naći će se u Foto galeriji sajta i upotrebljavaće se isključivo u okviru sajta odmoruprirodi.com (i njegovih podružnica na facebook-u i Instagram-u), po potrebi.

12. Informacije i kontakt

Za više informacija možete nas kontaktirati putem elektronske pošte:

kontakt@odmoruprirodi.com i na tel.br. Željka Višnjića: +381/63/693-534

 

PRIJAVA ZA NAGRADNI FOTO KONKURS

„ PRIRODNE LEPOTE BALKANA “

Ime i prezime:

Adresa:

Mejl adresa:

Kontakt telefon:

Naslovi fotografija i lokacija:

Npr..

…..

….

..

.

Aparat:

Odgovorno izjavljujem:

1. Autor sam celokupnog priloženog fotografskog materijala.

2. Jedini sam nosilac prava ili sam u potpunosti ovlašćen od nosioca prava

umnožavanja u vezi sa priloženim fotografskim materijalom.

3. Dozvoljavam Organizatoru da koristi priloženi fotografski materijal bez

naknade za sajt odmoruprirodi.com i njegove pridružene jedinice na društvenim mrežama (facebook, instagram i twiter).

4. U celini prihvatam propozicije, odnosno pravila konkursa „ PRIRODNE LEPOTE BALKANA “.

Potpis:

———————————————

Kontaktirajte nas

Koristi druge simbole captcha txt